De volgende belastingen kunnen wij voor u verzorgen:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Dividendbelasting
  • Erfbelasting
  • Toeslagen 

Wij hebben een digitale postbus bij de belastingdienst, zodat wij niet met uw persoonlijke digiD codes hoeven te werken.