De jaarrekening vormt een belangrijk onderdeel van de financiële administratie van een bedrijf of onderneming. Met een jaarrekening creëer je inzicht op verschillende fronten, namelijk:

  • De financiële ontwikkeling
  • De financiële positie
  • Kredietwaardigheid

Een jaarrekening is uit verschillende onderdelen opgebouwd: een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op de balans en winst- en verliesrekening. Een jaarrekening opstellen is één, maar de cijfers goed lezen en interpreteren is twee. Dat is waar Glim & van der Does het verschil maakt. Samen met u kijken we naar de cijfers en adviseren wij u over het heden en de toekomst.

Een jaarrekening is verplicht voor Besloten Vennootschappen, Naamloze Vennootschappen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Maar ook voor kleine zelfstandigen kan het handig zijn om een jaarrekening te laten opmaken, omdat deze een goed inzicht geven in de gezondheid van uw bedrijf. Daarnaast vormt een jaarrekening een goed uitgangspunt bij het doen van uw belastingaangifte.

Glim & Van der Does staat u bij met het samenstellen van uw jaarrekening en indien nodig het opstellen van uw publicatiestukken. Uiteraard verzorgd Glim & Van der Does ook de deponering bij de Kamer van Koophandel, zodat u daar geen omkijken naar heeft.

Laat u uw jaarrekening elders uitbrengen? Dan kunnen wij u ook bijstaan met het maken van uw jaardossier.